English
دوشنبه 27 آذر ماه 1396

رزینی

 

رزینی 200

  مناسب جهت ماهیچه سازی در ابعاد کوچک و ظریف با صافی سطح بسیار بالا