English
چهارشنبه 1 فروردین ماه 1397

رزینی

 

رزینی 200

  مناسب جهت ماهیچه سازی در ابعاد کوچک و ظریف با صافی سطح بسیار بالا