English
دوشنبه 27 آذر ماه 1396

رزینی

 

رزینی 202

مناسب برای ماهیچه سازی در اندازه های متوسط و بزرگ با قابلیت عبور گاز بالا