English
سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398

رزینی

 

رزینی 202

مناسب برای ماهیچه سازی در اندازه های متوسط و بزرگ با قابلیت عبور گاز بالا

رزینی