English
چهارشنبه 1 فروردین ماه 1397

رزینی

 

رزینی 202

مناسب برای ماهیچه سازی در اندازه های متوسط و بزرگ با قابلیت عبور گاز بالا