English
جمعه 28 مهر ماه 1396

ماسه 0-1 میلیمتر

 

ماسه 1 - 0

 مناسب جهت پوشش لوله های فلزی و سیمانی وکفپوشهای اپوکسی با استحکام بالا