تامین ماسه ریخته گری

ارتباط با دانشگاه

یکی از اصول توسعه پایدار هر کشور ارتباط مدام و مستمر بین دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید علم و فناوری و سازمان ها و صنایع تولیدی به عنوان بهره بردار از علم و پژوهش است. دانشگاه ها و مراکز صنعتی برای بالا بردن بازده خود نیاز به ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. شرکت تامین ماسه ریخته گری با دعوت از شرکت های دانش بنیان و استقبال از ایده های نوآور و خلاق، آمادگی خود را جهت پذیرش و سرمایه گذاری بر روی پروژه های دانش محور با اهداف: افزایش بهره وری، بالا بردن ظرفیت تولید، مدیریت هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده، بهبود فرآیند تولید، توسعه تکنولوژی و محصول، افزایش کیفیت و ورود به بازارهای جدید اعلام می دارد. ما خود را متعهد می دانیم تا با فراهم کردن بستر مشارکت اعضای هیئت علمی، دانش پژوهان و کارشناسان فعال و خبره زمینه را برای رشد و شکوفایی فراهم کرده و در راستای توسعه کمی و کیفی اهداف خود گام برداریم

 *
 *
 *
 *
 *
 *

© Copyright 2019. All rights reserved.