تامین ماسه ریخته گری

اطلاعیه افزایش قیمت محصولات

بر اساس مصوبه  مورخ 99/06/25 هیئت مدیره شرکت تامین ماسه ریخته گری، کلیه محصولات با نرخ جدید عرضه خواهند شد.
میانگین درصد افزایش قیمت محصولات در حدود 25% خواهد بود.© Copyright 2019. All rights reserved.