تامین ماسه ریخته گری

پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

شرکت تامین ماسه ریخته گری به مانند سال های گذشته حضوری فعال در نمایشگاه داشته و با عرضه بیش از 16 نوع محصول ارائه خدمت به بازدیدکنندگان گرامی مفتخر می باشد.

..
سرویس عکس:
پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  1 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  2 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  3 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  4
پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  5 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  6 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  7 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  8
پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  9 پانزدهمین دوره نمایشگاه آب، فاضلاب و تاسیسات آب، هشتم تا یازدهم مهر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید  10
© Copyright 2019. All rights reserved.