تامین ماسه ریخته گری

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم + مجمع عمومی به طور عادی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری شهریور ماه سال 1398


بر اساس آگهی منتشر شده در سامانه کدال، در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم، و همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در محل سالن امام علی (ع) واقع در اتوبان شهید ستاری برگزار گردید .

.این مجمع در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال 97

2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1397/12/29

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 98

4- اتخاذ تصمیم در رابطه با تقسیم سود سال مالی 1397

5- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره  


تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه  صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به  1397/12/29  شرکت تامین ماسه  ریخته گری- کلیک کنید


© Copyright 2019. All rights reserved.